Naše systémy strojního vidění mohou hledat vstupní materiál a navádět robota stejně tak, jako kontrolovat kvalitu pístních kroužků.

Strojové vidění

Jedná se o jeden z nových trendů v automatizaci výroby. Optické senzory se dnes používají napříč všemi obory lidské činnosti, tak Vás nepřekvapí, že se začínají hojně používat i v průmyslovém odvětví.

Rozpoznání obrazu i když se jedná o velice perspektivní obor má své limity. Proto je nutné každou úlohu řešit samostatně a nelze hned od začátku říci, že bude použití tohoto systému funkční pro danou úlohu. Postupem času praxe ukázala, že je tento systém vhodný zejména pro inspekční systémy. Tedy pro kontrolu kvality a to v kterékoli části výrobního procesu. V tomto se dá docílit až 0 % zmetkovitosti při výrobě, protože se kontroluje každý díl. Což běžně využívané statistické metody neumožní nikdy.

Nabízíme vám pomoc při návrhu, výrobě a implementaci tohoto systému do vašeho zařízení nebo i dodávku samostatného stroje na základě vašich požadavků.

 

Spolupráce případně kompletní vývoj nové aplikace v závislosti na požadavcích zákazníka