Koncepce robotických stanovišť

Naší vizí a cílem je zachycení nových trendů na poli kooperativních robotů. Jedná se o technologii, která umožňuje přímou posloupnost člověk-stroj. Tento typ robotů je od výrobců konstrukčně navržen tak, že splňují bezpečnostní normu v úrovni vlastností PL d. V některých případech dokonce PL e. Což robota posunulo na úroveň pomocníka montéra nebo dělníka u montážního stolu. Takovéto řešení umožňuje nahrazení lidské práce u málo ergonomických operací, tedy tam kde je pravděpodobné, že u dělníka vlivem často opakovaného úkonu může dojít k nemocem z povolání, jako jsou například karpální tunely a nemoci zad. Výsledkem může být zrychlení jednotlivých prací, zvýšení jakosti práce a další synergické efekty jako je snížení nemocnosti zaměstnanců. Mnohdy též řešení nedostatku nekvalifikované pracovní síly elementárních dělnických pozic. Dále jsme schopni Vám nabídnout řešení financování námi navrženého celku. Naše společnost poskytuje i následný pozáruční servis.

 

  • Produkty na trhu

 

Kooperativní roboty

Jedná se o roboty, které lze použít, jako přímo spolupracující s člověkem, ale pozor záleží na typu činností, které má Robot vykonávat. Je potřeba striktně dbát na dobrou praxi při vývoji strojů. Ta nám velí při návrhu a po uvedení do provozu na každý nový stroj vypracovat analýzu rizik. Z té nám vyplyne, jestli dané zařízení může nebo nemůže přímo spolupracovat s člověkem.

Výrobci sice garantují, že tyto roboty mohou pracovat s člověkem, ale jedná se pouze o garanci na tzv. neúplné strojní zařízení. Tedy jinými slovy, máme zařízení, které je bezpečné. Což je veliký pokrok, ale máme pouze bezpečný nástroj pro uskutečnění nějaké vize. Jakmile se na stroj nebo do jeho okolí něco namontujete, musí dodavatel garantovat, že dodávané zařízení je bezpečné. To zjistíme a garantujeme jen tehdy, pokud je vytvořena analýza rizik a Sistema report. Sistema report dokládá, že všechny bezpečnostní kanály splňují minimální bezpečnostní požadavky dané analýzou rizik.

UNIVERSAL ROBOT

Jednoduchý, levný robot s možností přímé spolupráce člověk/robot.   

Jedná se o řešení pro jednoduché aplikace, kde není požadován vysoký tlak výroby. Jelikož tento robot splňuje úroveň vlastností na úrovni PL d nemusí být součástí většiny aplikací žádná další bezpečnostní opatření.

Jedná se o robota s nejrychlejší návratností na trhu.

KUKA LBR IIWA

Sofistikovaný robot s možnostmi použití, který vás omezuje pouze naší představivostí

Inovativní řešení robota pro kooperační činnosti s pokročilým senzorickým a bezpečnostním systémem. Umožňuje rychlé učení a jednoduchou obsluhu. Jedná se o úplně nový typ robota, pomocí kterého lze řešit úlohy konvenčními roboty doposud neřešitelné.

Úroveň vlastností PL d.

 

 

IIWA 7 R800

 

Mezní zátěž 7 kg
Pracovní zóna
Max. dosah 800 mm
Další údaje a provedení
Počet os 7
Přesnost opakování ± 0,1 mm
Hmotnost 23,9 kg
Montážní polohy Podlaha, strop, zeď
Řídicí systém KUKA Sunrise Cabinet
Stupeň ochrany IP 54

 

IIWA 14 R820

 

Mezní zátěž

14 kg
Pracovní zóna
Max. dosah 820 mm
Další údaje a provedení
Počet os 7
Přesnost opakování ± 0,1 mm
Hmotnost 29,9 kg
Montážní polohy Podlaha, strop, zeď
Řídicí systém KUKA Sunrise Cabinet
Stupeň ochrany IP 54