Nabízíme technická řešení, studie, návrhy a konstrukční řešení robotických jednotek. Dále tyto umíme vybavit jak vizuální, tak nedestruktivní defektoskopií. Dodávky našich celků řešíme vždy individuálně, aby byly vždy kompatibilní s již používaným systémem Vaší společnosti

Nabízíme pro Vás řešení kontroly svarů, odlitků, výkovků, zjišťování povrchových i vnitřních necelistvostí, trhlin, vměstků, měření tloušťky, měření vrstev a měření elektrické vodivosti materiálu. Používáme veškeré moderní metody – RTG, ultrazvuk, vířivé proudy, kapilární techniky, magnetické metody, průmyslová radiografie. Toto jsme schopni pro Vás softwarově propojit do Vašeho řídícího systému.

Počítačové vidění je stěžejní segment nadcházejících trendů, za použití libovolných kamerových systémů. Jsme schopni pro Vás číst Vaše výrobky s rozlišením až 0,001mm. Následně jsme schopni takto získaná data softwarově převádět do řídícího systému společnosti, tak aby byly kompatibilní s tím, co už používáte. Jak robotické jednotky, tak elektroniku umíme instalovat podle přání a specifikací klienta. Dále naše zařízení splňují veškerá bezpečnostní kritéria současných trendů.