Jsme schopni Vám poskytnout detekci Vašeho výrobku ať už procesní, tak výstupní. Jedná se o defektoskopii pomocí radiografie, ultrazvuku, elektromagnetických vln, kontrolu vířivými proudy, zjištění akustických emisí. Tyto nejmodernější nedestruktivní metody zjištění jakosti výroby jsme schopni implementovat do Vaší linky a zároveň softwarově ošetřit tak, aby výstupní data byla kompatibilní s Vaším řídícím systémem.